• Головна
 • Політика конфіденційності щодо обробки персональних даних претендентів (кандидатів) та відвідувачів сайту

Політика конфіденційності щодо обробки
персональних даних претендентів
(кандидатів) та відвідувачів сайту

ТОВ «СТАФ КОНСАЛТИНГ» (далі – СТАФ КОНСАЛТИНГ) забезпечує захист і дотримання чинного законодавства в області обробки та захисту персональних даних. Документ «Політика в області обробки та захисту персональних даних» (далі «Політика») детально описує, якого роду інформацію ми збираємо для надання Вам наших послуг, і яким чином ця інформація обробляється.

Текст даного документа містить такі терміни:

Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

Суб'єкт персональних даних - фізична особа, стосовно якої відповідно до закону здійснюється обробка її персональних даних; (далі Здобувач);

Володілець персональних даних - Фізична або юридична особа, якій законом або за згодою суб'єкта персональних даних надано право на обробку цих даних, яка затверджує мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом

СТАФ КОНСАЛТИНГ - володілець персональних даних. Ваша персональна інформація може бути доступна (передана) іншим відокремленим підрозділам або афілійованим компаніям ТОВ «СТАФ КОНСАЛТИНГ». Всі вони пов'язані угодами про конфіденційність і єдиним підходом до правил обробки і захисту персональних даних;

Обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем

Конфіденційність персональних даних - обов'язкова вимога не допускати поширення персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.


 • Правові підстави обробки персональних даних

  Політика СТАФ КОНСАЛТИНГа в області обробки персональних даних, а також підстава для обробки персональних даних визначаються відповідно до таких нормативно-правових актів України:

  • Конституція України.
  • Кодекс законів про працю України
  • Цивільний кодекс України
  • Закон України «Про ратифікацію Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додаткового протоколу до Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних стосовно органів нагляду та транскордонних потоків даних» від 3 липня 2013 року 383- VII
  • Закон України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI
  • Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 № 2657-ХІІ.
 • Персональні дані, які отримує і обробляє СТАФ КОНСАЛТИНГ

  В рамках цієї Політики під персональними даними розуміються персональні дані, які Ви надали про себе при заповненні форми реєстрації на сайті СТАФ КОНСАЛТИНГа або при відправці резюме в СТАФ КОНСАЛТИНГ за допомогою електронної пошти, або надали при особистому візиті в один з офісів СТАФ КОНСАЛТИНГа. Як правило, це:

  • відомості про трудовий і загальний стаж;
  • відомості про заробітну плату
  • відомості про соціальні пільги
  • відомості про спеціальність;
  • відомості про займану посаду і місце роботи, а також інформація про колишні місця роботи;
  • адреса місця проживання;
  • контактні дані (домашній і мобільний телефон, адреса електронної пошти);
  • інформація про освіту;
  • відомості, шо мстять матеріали з підвищення кваліфікації та перепідготовки, наявності професійних атестатів і сертифікатів;
  • інші відомості, які Ви вважаєте за потрібне надати для цілей працевлаштування.
 • Цілі обробки персональних даних

  Обробка Ваших персональних даних може здійснюватися виключно в цілях:

  • сприяння у працевлаштуванні;
  • забезпечення дотримання законів та інших нормативних правових актів;
  • контролю якості послуг, які надаються СТАФ КОНСАЛТИНГом.
 • Передача персональних даних третім особам

  Обробка персональних даних в СТАФ КОНСАЛТИНГ - це розміщення персональних даних в структурованому форматі, який дозволяє здійснювати пошук і аналіз такої інформації при підборі кандидатів та подання їх на певні вакансії потенційним роботодавцям, що є клієнтами СТАФ КОНСАЛТИНГа.

  Ваші персональні дані передаються з метою можливого працевлаштування тільки клієнтам СТАФ КОНСАЛТИНГа – потенційним роботодавцям. При передачі Ваших персональних даних, клієнти СТАФ КОНСАЛТИНГа обов'язково попереджаються про конфіденційність переданих відомостей.

 • Отримання згоди на обробку персональних даних

  Згідно із законодавством, будь-яка компанія, що обробляє персональні дані, повинна отримати згоду їх власника на таку обробку. Власник персональних даних, що надав раніше таку згоду, може відкликати її, оформивши відкликання згоди.

  Власник персональних даних приймає рішення про надання його персональних даних і дає згоду на їх обробку вільно, своєю волею і в своєму інтересі. Згода на обробку персональних даних має бути конкретної, поінформованої і свідомої.

 • Передача персональних даних третім особам

  У разі Вашої відмови на обробку персональних даних, ми будемо зобов'язані припинити їх обробку.

  Часом Здобувачі розуміють під відмовою на обробку персональних даних небажання розглядати ту чи іншу вакансію, або небажання отримувати інформацію від рекрутерів, так як не перебувають у пошуку роботи. Це не зовсім вірне тлумачення закону.

  Такий крок має сенс робити в тих випадках, коли Ви твердо впевнені, що фахівці СТАФ КОНСАЛТИНГа ніколи не зможуть бути Вам корисні.

  Якщо у Вас цікава робота, і Ви не збираєтеся її міняти найближчим часом, немає ніякої необхідності оформляти офіційно відкликання згоди на обробку персональних даних. Просто скажіть при черговому контакті співробітнику СТАФ КОНСАЛТИНГа, що Ви не бажаєте отримувати будь-яку інформацію про нові вакансії протягом, наприклад, найближчого року. Спеціаліст СТАФ КОНСАЛТИНГа занесе це побажання в інформаційну систему, і Вас не потурбують раніше зазначеного терміну.

  Якщо Ваше бажання оформити офіційно відкликання згоди пов'язано з одиничною незадовільною оцінкою роботи будь-якого нашого співробітника, це також не привід відмовлятися від роботи з усією компанією. Ми приділяємо постійну увагу підвищенню рівня кваліфікації наших співробітників, і зворотний зв'язок від Вас дуже важливий для нас.

  Повідомте нам Ваші зауваження та пропозиції щодо поліпшення якості роботи з Претендентами за адресою: [email protected]. Ми обов'язково розглянемо кожен такий випадок індивідуально і вживемо заходів для виправлення ситуації.

  Якщо Ви не впевнені, чи варто оформляти офіційно відкликання згоди, зверніться до співробітників нашої інформаційно-довідкової служби за адресою: [email protected], і вони проконсультують Вас з цього питання.

  Якщо Ви все ж приймаєте рішення відкликати свою згоду, Вам необхідно надати в СТАФ КОНСАЛТИНГписьмово оформлене відкликання згоди на обробку персональних даних з Вашим особистим підписом.

  У разі відкликання згоди, просимо Вас направити скан-копію оформленого відкликання на адресу [email protected]. Документ на паперовому носії Ви можете передати в будь-який офіс СТАФ КОНСАЛТИНГа особисто або відправити поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

  Як і наказує законодавство про захист персональних даних, в термін, що не перевищує тридцяти днів з моменту надходження відкликання в письмовому вигляді, ми припинимо обробку Ваших персональних даних. Вам буде направлено підтвердження про припинення обробки Ваших персональних даних.

 • Принципи обробки персональних даних

  Обробка Ваших персональних даних в СТАФ КОНСАЛТИНГ підпорядковується наступним принципам:

  • законність цілей і способів обробки;
  • використання персональних даних тільки відповідно до цілей, з якими вони надавалися та згідно з нашими повноваженнями;
  • достовірність персональних даних, їх достатність для цілей обробки, неприпустимість обробки персональних даних, надлишкових по відношенню до цілей, заявлених під час їх збирання;
  • всебічний захист Ваших персональних даних від неправомірного використання, спотворення або втрати;
  • максимально можливе обмеження доступу до оброблюваних персональних даних
  • СТАФ КОНСАЛТИНГ не має права отримувати та обробляти персональні дані:
  • про Ваші політичні, релігійні та інші переконання ) приватне життя (за винятком випадків, безпосередньо пов'язаних з питаннями трудових відносин);
  • про Ваше членство в громадських чи інших об'єднаннях, крім як у випадках, передбачених законодавством;
  • про стан Вашого здоров'я, за винятком тих відомостей, які відносяться до питання про можливість виконання Вами трудової функції.
 • Заходи, що застосовуються для захисту персональної інформації

  Відносно Претендентів СТАФ КОНСАЛТИНГа строго дотримується етичних принципів і принципу конфіденційності. Звертаючись до співробітників СТАФ КОНСАЛТИНГа, Ви можете завжди розраховувати на те, що будь-яка персональна інформація, отримана від Вас СТАФ КОНСАЛТИНГом, буде розглядатися як конфіденційна.

  В порядку, що визначається законодавством України і локальними нормативними актами, СТАФ КОНСАЛТИНГ приймає необхідні і достатні організаційні та технічні заходи для захисту оброблюваних персональних даних від неправомірного або випадкового доступу, знищення, спотворення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій з ними третіх осіб.

  Загальну організацію захисту персональних даних здійснюють особи, уповноважені наказом директора компанії СТАФ КОНСАЛТИНГ. Організацію та контроль за захистом персональних даних в структурних підрозділах компанії СТАФ КОНСАЛТИНГ, співробітники яких мають доступ до персональних даних, здійснюють їх безпосередні керівники.

 • Актуалізація, виправлення, видалення і знищення персональних даних, відповіді на запити

  СТАФ КОНСАЛТИНГ не перевіряє достовірність персональної інформації, наданої Вами. СТАФ КОНСАЛТИНГ виходить з того, що Ви надаєте достовірну і достатню інформацію про себе і підтримуєте цю інформацію в актуальному стані.

  Обробка персональних даних припиняється в разі, якщо є серйозні підстави вважати, шо надані Вами дані невірні. У разі підтвердження факту неточності персональних даних або неправомірності їх обробки, персональні дані підлягають їх актуалізації.

  Персональні дані зберігаються до моменту отримання від Вас відкликання згоди на обробку Ваших персональних даних.

  Якщо у Вас є будь-які питання по Політиці, неточності Ваших персональних даних, неправомірність їх обробки, відкликанню згоди, доступу до Ваших даних чи інших питань, будь ласка, зв'яжіться з нами за адресою:

  04070, місто Київ, вул. Іллінська, будинок 8, поверх 3

  Е-mail: [email protected]

Напишіть нам
Маєте питання?
Stafferty Corporate Websites
Завантаження...
Заявка на послугу
Завантаження...
Завантаження ...
Logo Stafferty
Завантаження...
Logo Stafferty
Завантаження...
Logo Stafferty
Завантаження...